* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

principle financial data

Lp.Consolidated results (thousand PLN)2017
1Net income on sale of products, goods and materials566 998
2Operating profit73 900
3Gross porfit70 286
4Net profit56 692
5Net profit attributable to holding company shareholders55 892
6Net profit attributable to minority shareholders800
7Assets in total369 110
8Liabilities and liability reserve140 572
9Long-term liabilities3 537
10Short-term liabilities137 035
11Equity capital228 538
12Equity capital attributable to holding company shareholders224 620
13Equity capital attributable to minority shareholdres3 918
14Sahre capital12 618
15Shares with the nominal value of PLN 112 617 778
16Dividend3,20
Lp.Key ratios2017
1Return of sales10,0%
2Current ratio2,63
3Debt ratio0,38
4ROA15,4%