* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Multispray varnish resistant to high temperatures

Multispray varnish resistant to high temperatures Varnish for stoves, exhaustion pipes and grills
Efficiency:one container around 1.5 m²
Container:400ml
Available colours:silver, black
Warranty period:expiry date and batch number: on the container
  • Product description
  • To download

Varnish for stoves, exhaustion pipes and grills

MULTISPRAY varnish resistant to high temperatures is a professional product specially designed for painting all metal elements exposed to high temperature influence – to 690°C such as grills, stoves, exhaustion pipes etc. It has ideal covering properties of painted surface and is resistant to changeable weather conditions.

read more...
Product description

Varnish for stoves, exhaustion pipes and grills

MULTISPRAY varnish resistant to high temperatures is a professional product specially designed for painting all metal elements exposed to high temperature influence – to 690°C such as grills, stoves, exhaustion pipes etc. It has ideal covering properties of painted surface and is resistant to changeable weather conditions.

To download