* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Urekor D Wood Primer

Urekor D Wood Primer UNDERCOAT ENAMEL PAINT FOR WOOD
Efficiencyto 9 m²/L with one painting only
Containers1L; 5L; 10L
Application method:brush, roller or spraying
Available colours:white
Expiry date and batch number:on the container.
  • Product description
  • To download

UNDERCOAT ENAMEL PAINT FOR WOOD

 

  • excellent adhesive properties
  • enhances adhesion of topcoat paints
  • contributes to surface uniformity

 

Śnieżka UREKOR D WOOD PRIMER intended for painting of wood, wood-based materials, plasters, concrete and appropriately primed with anti-corrosive primer steel and iron-cast elements.  Provides matt and excellent adhesive coats, enhances adhesion of topcoats, decreases painting costs and ensures uniform surfaces.  Can be used for interiors and exteriors.


read more...
Product description

UNDERCOAT ENAMEL PAINT FOR WOOD

 

  • excellent adhesive properties
  • enhances adhesion of topcoat paints
  • contributes to surface uniformity

 

Śnieżka UREKOR D WOOD PRIMER intended for painting of wood, wood-based materials, plasters, concrete and appropriately primed with anti-corrosive primer steel and iron-cast elements.  Provides matt and excellent adhesive coats, enhances adhesion of topcoats, decreases painting costs and ensures uniform surfaces.  Can be used for interiors and exteriors.


To download